WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI
1. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po otrzymaniu wpłaty na konto zaliczki na poczet pobytu, w wysokości 25% wartości całego pobytu, bez uwzględnienia opłaty miejscowej (tzw. „klimatycznej”).
2. Dopłata 75% wartości rezerwacji wraz z całą opłatą miejscową (tzw. „klimatyczną”) zostanie uiszczona w momencie zakwaterowania w dniu przyjazdu.
3. Zgodnie z zasadami meldunku czasowego, podczas meldunku w recepcji, każdy z gości zobowiązany jest do podania pracownikowi recepcji następujących danych: imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer dokumentu tożsamości.

MIEJSCE PARKINGOWE
1. Miejsca parkingowe na terenie należącym do D.W. Kormoran są płatne w dniu przyjazdu, podczas meldunku.
2. Miejsca parkingowe są niestrzeżone.
3. Nie odpowiadamy za wszelkiego rodzaju rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w samochodach.
4. Goście parkujący na parkingu przed wejściem do D.W. Kormoran przy meldunku otrzymują klucz do blokady parkingowej. Goście ci proszeni są o zamykanie blokad parkingowych przy każdym opuszczeniu miejsca parkingowego, aby ktoś inny nie zajął ich miejsca parkingowego.
5. Prosimy nie stawiać blokad pionowo, podczas gdy samochód jest zaparkowany. Blokady nie są zabezpieczeniem przeciw kradzieży samochodu, a służą jedynie zarezerwowaniu miejsca postojowego.
6. Libcza miejsc parkingowych jest ograniczona. Nie rezerwujemy wcześniej miejsc parkingowych.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Dla Państwa bezpieczeństwa, prosimy o zamykanie pokoi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu pokoju.
2. Właściciele Domu Wczasowego Kormoran nie odpowiadają za wszelkiego rodzaju rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w pokojach.
3. W recepcji istnieje możliwość zdeponowania małych rzeczy wartościowych oraz dokumentów w zamykanych na klucz skrytkach. Liczba skrytek jest ograniczona.
MELDOWANIE / WYMELDOWANIE
1. Pokój w Domu Wczasowym Kormoran wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego
3. Gość może wyjątkowo zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 14:00 do 16:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, pod warunkiem, że ten pokój jest wolny i przygotowany do odbioru.
4. W przypadku planowania przyjazdu do D.W. Kormoran po godzinie 20:00, należy wcześniej uprzedzić ten fakt telefonicznie lub osobiście w Recepcji.
5. Brak wcześniejszego uprzedzenia o późnym przyjeździe lub nie przybycie do D.W. KORMORAN do godziny 20:00 jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji, a pokój może zostać zarezerwowany innej osobie.
6. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany we wcześniejszej rezerwacji możliwe jest pod warunkiem iż pokój nie został wcześniej zarezerwowany przez inną osobę.
7. Osoby nie zameldowane w Domu Wczasowym Kormoran nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego
8. W przypadku oddania kluczy do pokoju w dniu wyjazdu po godzinie 10:00, naliczana będzie opłata w wysokości opłaty za kolejną dobę hotelową.
9. Błędne zgłoszenie liczby osób mieszkających w pokoju będzie karane trzykrotną wartością ceny pobytu.
10. Opłata za cały pobyt wraz z opłatą miejscową (tzw. klimatyczną) pobierana jest przed zakwaterowaniem.
11. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie domu wczasowego jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody właścicieli lub recepcji Domu Wczasowego Kormoran. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych. Psy bezwzględnie powinny być w kagańcu i na smyczy.
12. Pies musi posiadać aktualne świadectwo szczepień.
13. Opłata za pobyt psa określona jest w aktualnym cenniku, jest płatna w recepcji podczas meldunku.
14. Wcześniejszy wyjazd należy odpowiednio wcześniej zgłosić obsłudze recepcji.
15. Gość na zakończenie pobytu przekazuje pokój do kontroli stanu wyposażenia obsłudze recepcji.

POBYT
1. Cisza nocna obowiązuje codziennie od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
2. Na terenie domu wczasowego i okolicy należy zachować czystość i porządek.
3. Drzwi wejściowe do ośrodka zamykane są w godzinach: 22:00- 7:00.
4. Parkowanie samochodów możliwe jest tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Miejsca postojowe nie są strzeżone.
5. Przedmiotów stanowiących wyposażenie: koce, poduszki, meble i in. nie wolno wynosić poza pokoje.
6. Zabrania się palenia grilla na balkonach, tarasach i w pokojach.
7. Zezwala się na korzystanie z grilla w obrębie terenu należącego do D.W. Kormoran
8. Nie zezwala sie na rozbijanie namiotów na terenie D.W. Kormoran.
9. D.W. Kormoran nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie domu wczasowego.
10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
11. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. Osoby zakłócające spokój innym wczasowiczom będą zmuszone opuścić teren domu wczasowego bez możliwości zwrotu kosztów pobytu. W uzasadnionych przypadkach pracownik domu wczasowego może wezwać Policję.
13. Gość domu wczasowego nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet wtedy, gdy nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę
14. Właściciel domu wczasowego nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do wczasowiczów.

INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku braku obecności pracownika recepcji prosimy o kontakt z nim pod nr tel. 0500 13 43 53.
2. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.
3. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych oprócz zainstalowanych przez właściciela ośrodka a w szczególności czajników elektrycznych, grzejników, grzałek, kuchenek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych itp.
4. Wykupiony pobyt w Domu Wczasowym Kormoran nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób, kradzieży i zniszczenia mienia, kosztów leczenia, odpowiedzialności OC i in.
5. Wszyscy goście powinni przestrzegać niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych oraz BHP obowiązujących na terenie Domu Wczasowego Kormoran.


UWAGA RODZICE !
Prosimy szczególną troską otoczyć dzieci podczas zabawy na plaży i kąpieli w morzu.


UWAGA!
Na terenie D.W. KORMORAN obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA w pokojach, łazienkach (również „przez okno”!) oraz na klatkach schodowych.
Nie zastosowanie się do zakazu skutkuje pobraniem opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów czyszczenia wykładzin, zasłon, firan, łóżek itp.
Palenie dozwolone jest w wyznaczonym miejscu obok wejścia do D.W. Kormoran